AANVULLINGEN EN OPMERKINGEN BETREFFENDE REACTIE TU DELFT OP HET MARIN RAPPORT: REVIEW VAN HET RAPPORT: ANALYSE VAN EEN VEILIGE EN VLOTTE DOORVAART VOOR RONDVAARTSCHEPEN IN AMSTERDAM Rap.no:29718.600-1-MSCN-rev.2 dd.23 sept. 2016 Rapport in opdracht van Am