Compartimentering Oosterschelde: Modellering stroombeeld in het sluitgat van het Markiezaat met behulp van WAQUA-modellen : DOOS3-model : notitie berekeningen