Kwaliteit van het HEP-instrumentarium voor toepassing in het IJsselmeergebied