Negatieve kruip op tractieschijf met halfronde groef