Rede uitgesproken door prof.ir. B.P.Th. Veltman, rector magnificus, TH Delft, ter gelegenheid van de opening van het Academisch jaar