Alternatieve strategieën voor de bestrijding van muskusratten: Haalbaarheidsstudie en voorbereiding veldexperimenten