Voortdurende zorg om stadsvernieuwing: Bijlagenboek