Enkele ééndimensionale getijberekeningen volgens de impliciete methode met centrale differenties