Literatuuronderzoek m.b.t. enige technische facetten van stormvloedkeringen of vergelijkbare constructies