Schema voor de bereiding van dubbel-superfosfaat uit zwavelzuur en fosfaaterts