Kademuren: Haalbaarheidsonderzoek naar een Camilla caisson voor grote kerende hoogtes