Proeftochttoeslagen op de vermogenskrommen geëxtrapoleerd volgens de methode en met de wrijvingscoëfficiënten van Froude