Van asielzoeker naar statushouder, huisvestingsalternatieven op lokaal niveau