Operationalisering van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium: Uitbreiding procesformuleringen met denitrificatie waterkolom