Stormvloedkering Oosterschelde - detailmodel stroomgeulen: Stroombeeldonderzoek bij een omgekeerd weigerende schuif