Invloed van gesuspendeerd deeltjes op de stofoverdrachtscoefficient K1