Productie van azijnzuuranhydride via keteen door pyrolyse van azijnzuur