De samenwerking tussen uitvinder en ondernemer bij technologische Start Ups met een patent