Kostenbewust ontwerpen en kwaliteit; bijdragen aan de studiedag "kostenbewust ontwerpen en kwaliteit" op 22 november 1995 te Delft georganiseerd door de Faculteit der Geodesie van de TU Delft