Microverontreinigingen in zeezand: Verslag veldonderzoek