Oriënterend onderzoek naar de getijbeweging en de zoutverdeling in de getijgoot