Toekomstprognose ontwikkeling intergetijdengebied Oosterschelde: Doorvertaling naar effecten op veiligheid en natuurwaarden