Ecologisch profiel van de Strandgaper (Mya arenaria)