Het implementeren in TRIWAQ van een Alternating Operator Implicit (AOI) tijdsintegratiemethode