Herstructurering van stadswijken: Meer dan woningen alleen