Micro-elektronica, het reiswezen: Deelstudie van micro-elektronica in beroep en bedrijf; balans en verwachting