Stormvloedkering Oosterschelde: Onderzoek naar stroomkrachten op pijlers tijdens bouwfasen