Enige beschouwingen over numerieke besturing van gereedschapswerktuigen