Morfologische berekeningen in het zeegat van Texel op basis van een 1-dimensionale getijberekening