Matchen, sturen, communiceren: Woonruimteverdeling en ontspanning op de woningmarkt