Contactoppervlak en verversingssnelheid in één geroerde gasbelwasser