Tweedimensionale bodemveranderingen in de vaarweg van de Waal