Stormvloedkering Oosterschelde: Belasting in gesloten toestand : ondiepe sectie noordelijk deel Hammen : loodrechte golfaanval