Een berekeningsmethode van thermische gelaagdheid bij variabele wind en instraling