Theoretisch beschouwingen bij het analyseren van logboekgegevens