Richtlijnen voor het ontwerpen en gebruiken van een elektrische analogon voor niet-permanente grondwaterstromen bestaande uit een netwerk van weerstanden, schakelelementen en condensatoren