Deltaprogramma Rivieren: Opgaven en werkproces, stand van zaken 2011 - DP2012