De produktie van 1,4-bis(trichloromethyl)benzeen door fotochemische chlorering van p-xyleen