Sedimentsuspensie in een oscillerende waterbeweging vlak boven het zandbed