Bepaling van de maatgevende afvoer bij Borgharen: Representativiteit meetreeks, verdelingsfuncties en statistische extrapolatie