Enkele aspekten van het instibiliteitsverschijnsel bij permanent eenparige stromin en de daarmee verband houdende vorming van rolgolven