Jaarboek "William Froude" ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude", 2003