Proefnemingen ter verbetering van het rendement van de drie-zuilenschietschijf