Micro-elektronica, de rundveehouderij: Deelstudie van micro-elektronica in beroep en bedrijf; balans en verwachting