Duwvaartsluizen in de Philipsdam: Krachten op de roldeur tijdens het vóórtrekken