Modelontwerp: Competenties van de procesmanager in relatie tot het procesverloop