Duinveiligheid van de kust van Noord-Holland, nabij het zeegat van Texel: Een probalistische uitwerking volgens de methode "De Haan"