Wiskundig model ter bepaling van getijstroomsnelheden langs de kust