Meetbaarheid van de Scheepsveiligheid. Rapportage fase 1a