Determinanten van kennisintensieve onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking